Порядок користування послугами інтернет-магазину

1. Сфера застосування
 1. 1.1 Даний Порядок регулює правовідносини між Продавцем та Користувачем інтернет-сайту https://born2be.com.ua (надалі – «Клієнт», «Покупець»). Клієнт бере на себе обов’язок виконувати умови даного Порядку з моменту початку процедури реєстрації на сайті https://born2be.com.ua.
 2. 1.2 Даний Порядок за своєю правовою природою є публічною офертою у відповідності до ст. 633 Цивільного кодексу України.
2. Визначення термінів.
 1. 2.1 Відвідувач сайту – особа, яка відвідала інтернет-сайт, що розміщений за адресою: https://born2be.com.ua без мети купівлі Товару;
 2. 2.2 Користувач – особа, яка відвідала інтернет-сайт https://born2be.com.ua, прийняла в повному обсязі умови даного Порядку і пройшла процедуру реєстрації користувача.
 3. 2.3 Покупець – особа-користувач, яка має намір придбати або придбала Товар, шляхом укладення договору купівлі-продажу або іншого правочину на умовах визначених цим Порядком.
 4. 2.4 Продавець – Юридична особа чи фізична особа – підприємець, Товари якого розміщені в Інтернет-магазині.
 5. 2.5 Інтернет-магазин – Інтернет сайт, розміщений в глобальній мережі Інтернет за адресою https://born2be.com.ua, де представлені Товари, які реалізуються Продавцями, а також ціни та умови їх придбання.
 6. 2.6 Сайт - сукупність сторінок, доступ до яких здійснюється за допомогою веб-браузера і програмних модулів, об’єднаних єдиною системою управління, розташованих в мережі Інтернет за адресою https://born2be.com.ua
 7. 2.7 Товар - опублікований на сайті Інтернет-магазину перелік товарів, що на умовах даного Порядку пропонується до продажу на відстані, за допомогою засобів дистанційного зв’язку (мережа Інтернет) в Інтернет-магазині, що знаходиться за інтернет-адресою: https://born2be.com.ua
 8. 2.8 Спеціальні тимчасові умови продажу (розпродаж) - зміни до істотних умов договору купівлі-продажу, які стосуються усіх товарів у межах певного місця або чітко визначеної групи товарів за ціною нижчою від їх звичайної ціни виключно протягом певного терміну. Безпосередні умови регулюються відповідними Додатками, які оприлюднюються на сайті Інтернет-магазину. Термін дії спеціальних тимчасових умов продажу окремо зазначається на сайті.
3. Порядок реєстрації Користувача.
 1. 3.1 Для реєстрації в якості Користувача, Відвідувач сайту повинен мати достатній обсяг цивільної дієздатності. Відповідальність за достовірність даних наданих Покупцем покладається на останнього.
 2. 3.2 Особи, віком від 14 до 18 років вправі здійснювати купівлю Товарів в Інтернет-магазині виключно з письмового дозволу батьків або осіб, які їх заміняють.
 3. 3.3 Реєстрація на Сайті здійснюється в Розділі «Реєстрація».
 4. 3.4 Для здійснення купівлі товару реєстрація не є обов'язковою.
 5. 3.5 Продавець не несе відповідальність за точність і правильність інформації, яка надається Відвідувачем на сайті при здійсненні реєстрації Користувача.
 6. 3.6 Реєстрація Користувача вважається здійсненою з моменту отримання ним відповідного підтвердження на адресу електронної пошти, вказаної в реєстраційній формі.
 7. 3.7 Ідентифікація користувача на Сайті здійснюється на підставі логіна і пароля, які вказуються Користувачем при заповненні реєстраційної форми.
 8. 3.8 Користувач зобов’язується не повідомляти третім особам отримані логін і пароль, вказані ним при заповненні реєстраційної форми.
 9. 3.9 При виникненні у Користувача підозри стосовно безпеки логіна та/або пароля чи можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов’язується невідкладно повідомити про це шляхом направлення відповідного листа на електронну пошту info@born2be.com.ua.
 10. 3.10 Ризики, пов’язані з несанкціонованим використанням логіну та/або паролю покладаються на Користувача.
4. Порядок оформлення замовлення. Купівля товару.
 1. 4.1 Продавець забезпечує наявність в нього Товару, що пропонується до продажу. Інформація про Товар, розміщена в інтернет-магазині, в тому числі фотографії можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару. Опис і характеристики товару, вказані в інтернет-магазині не містять вичерпну інформацію про товар і можуть містити описки. Користувач може отримати повну інформацію про товар, що його цікавить, зв’язавшись з Продавцем. Інформація про засоби зв’язку з Продавцем розміщена на інтернет-сайті.
 2. 4.2 Продавець здійснює продаж і доставку Товарів самостійно або за допомогою кур’єрських служб доставки, зазначених на сайті Інтернет-магазину.
 3. 4.3 Покупець самостійно оформлює замовлення на сайті Інтернет-магазину додаванням вибраного товару в форму «Кошик». Максимальна сума замовлення є визначена Продавцем, і не може перевищувати 4500 грн. Поміщення товару в «Кошик» не означає його купівлі. Купівля товару на сайті здійснюється виключно в спосіб визначений цим Порядком.
 4. 4.4 Покупець вправі редагувати замовлення вибраного Товару до моменту підтвердження замовлення.
 5. 4.5 Після вибору Покупцем Товару, він обирає спосіб оплати Товару.
 6. 4.6 Способи оплати Товару визначені в Розділі 5 даного Порядку.
 7. 4.7 У випадку, якщо Покупцем було обрано безготівковий спосіб оплати за допомогою банківської карти, купівля Товару є можливою лише за умови зазначення Покупцем реквізитів його банківської карти.
 8. 4.8 Натискання на кнопку «Підтвердити замовлення» засвідчує факт ознайомлення Покупця з умовами даного Порядку та Договору купівлі-продажу та приєднання до їх умов. В подальшому будь-які заперечення від Покупця щодо надання таким чином своєї згоди на укладання Договору купівлі-продажу позбавляє Продавця від будь-якого роду відповідальності за невиконання умов цього Порядку і залишає право Продавця скасувати Замовлення в односторонньому порядку з покладенням усіх витрат на Користувача.
 9. 4.9 Після підтвердження замовлення в порядку, визначеному п. 4.8. Порядку, Покупець на електронну пошту, вказану при реєстрації Користувача, отримує електронне повідомлення про обраний товар, його кількість і ціну спосіб доставки. Електронне повідомлення також містить посилання на даний Порядок та договір купівлі-продажу.
 10. 4.10 У випадку, якщо оплата Товару Покупцем здійснюється за допомогою банківської карти, електронне повідомлення, про яке йдеться в п. 4.9. даного Порядку надсилається Покупцю тільки після зарахування грошових коштів на банківський рахунок Продавця.
 11. 4.11 Покупець вправі здійснити коригування зробленого ним замовлення. Можливість Покупця здійснити коригування замовлення залежить від того, на якій стадії виконання перебуває його замовлення. Інформацію про стадію і статус виконання замовлення, а також про можливість здійснити його коригування Покупець може отримати в представника Продавця, зв’язавшись з ним за допомогою засобів зв’язку, розміщених на інтернет-сайті.
 12. 4.12 В будь-якому випадку, коригування замовленням можливе:
  1. 4.12.1 у випадку, якщо оплата за товар здійснюється в порядку, визначеному п. 5.5.1. Порядку – протягом 1 години з моменту оформлення замовлення.
  2. 4.12.2 у випадку, якщо оплата за товар здійснюється в порядку, визначеному 5.5.2. Порядку – до моменту оплати замовлення Покупцем.
 13. 4.13 У випадку, якщо вартість скоригованого замовлення є меншою ніж вартість попереднього, різниця у вартості Товару повертається Покупцю шляхом її перерахування на його банківську карту за його окремим письмовим запитом, що направляється протягом 30 днів з моменту оплати.
 14. 4.14 Оплата вартості будь-яких банківських комісій, пов’язаних з оплатою вартості Товару за допомогою банківської карти покладається на Покупця.
 15. 4.15 У випадку здійснення коригування замовлення електронне повідомлення, про яке йдеться в п. 4.9. цього Порядку Покупцю повторно не надсилається.
5. Ціна товару. Порядок оплати замовлення.
 1. 5.1 Всі ціни на Товар вказані в національній валюті України – гривні.
 2. 5.2 Якщо в вартість товару включається вартість його доставки, Продавець окремо інформує про це Покупця.
 3. 5.3 Ціна товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. Про зміну ціни Товару Продавець зобов’язаний повідомити Покупця, шляхом опублікування оголошення на сайті Інтернет-магазину.
 4. 5.4 У випадку зміни ціни товару Покупець вправі протягом 2-х робочих днів відмовитися від нього, Повідомивши про це Продавця, шляхом направлення засобами зв'язку вказаними на сайті, окремого письмового (електронного) повідомлення, але в будь-якому випадку до моменту відправлення товару Покупцеві.
 5. 5.5 Оплата товару здійснюється в один з наступних способів:
  1. 5.5.1 Готівкою в момент отримання Товару;
  2. 5.5.2 В безготівковий спосіб з використанням банківських карт у відповідності з правилами відповідної платіжної системи.
 6. 5.6 Спосіб оплати вартості Товару визначається Покупцем самостійно і вказується при виборі Товару.
 7. 5.7 Оплата товару за допомогою банківської карти здійснюється одразу після вибору Товару Покупцем.
 8. 5.8 У випадку, якщо Клієнт здійснив оплату товару в спосіб, визначений п. 5 Порядку, проте грошові кошти так і не були зараховані на рахунок Продавця, замовлення вважається неоплаченим і анулюється після спливу 7 днів з дня його створення.
 9. 5.9 У випадку, якщо Покупець виявив бажання здійснити оплату Товару за допомогою готівкових коштів, оплата Товару здійснюється в момент отримання Товару Покупцем.
6. Строк, вартість і умови доставки замовлення.
 1. 6.1 Доставка і повернення замовлення виконується на території України Продавцем самостійно або за допомогою третіх осіб (служби доставки, транспортної компанії, тощо на вибір Продавця).
 2. 6.2 У випадку, якщо обраний Покупцем Товар наявний на складі Продавця, доставка здійснюється протягом 14 днів з дня надсилання Покупцю електронного повідомлення, про яке йдеться в п. 9 Порядку.
 3. 6.3 У випадку, якщо обраний Покупцем Товар відсутній на складі Продавця, строк доставки такого Товару визначається Продавцем окремо і повідомляється Покупцю шляхом направлення йому відповідного електронного повідомлення на адресу електронної пошти, вказану при реєстрації на сайті.
 4. 6.4 Строки доставки товару, про який йдеться в п. 6.2. та 6.3. даного Порядку може бути збільшений також у зв’язку з іншими обставинами, в тому числі і такими, які не залежать від волі Продавця. У випадку збільшення строків доставки Товару, Продавець протягом 2 робочих днів з моменту виникнення цих обставини, повідомляє про це Покупця шляхом направлення відповідного електронного повідомлення з зазначенням нового строку доставки Товару на адресу електронної пошти Покупця.
 5. 6.5 У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами Продавця, Товар доставляється до під’їзду будинку або до воріт будинку Покупця.
 6. 6.6 У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами Продавця, Товар доставляється до під’їзду будинку або до воріт будинку Покупця.
 7. 6.7 У випадку, якщо доставка Товару здійснюється силами транспортної компанії, Товар передається Покупцю при пред’явленні документу, що посвідчує особу, яка отримує Товар.
 8. 6.8 Витрати на доставку товару оплачуються Покупцем і включаються у вартість Товару. Після відправки Товару Покупцю, він вправі узгодити час та місце доставки Товару. Зміна часу та місця доставки допускається не пізніше 2-х робочих днів до її безпосереднього здійснення.
 9. 6.9 Прийняття Товару здійснюється Покупцем в момент доставки. У випадку, якщо оплата Товару здійснюється в спосіб, визначений п. 5.5.1. Порядку, передача Товару Покупцю здійснюється після повної оплати його вартості.
 10. 6.10 Фактом прийняття товару Покупцем є відмітка про отримання товару в товарно-транспортній накладній.
 11. 6.11 Необґрунтована відмова Покупця від отримання Товару не допускається. У випадку необґрунтованої відмови Покупця від Товару, якщо його оплата була здійснена в порядку, визначеному п. 5.5.2. Порядку, грошові кошти за сплачений Товар повертаються в строк, визначений в п. 7.9. Порядку. У випадку необґрунтованої відмови від одержання Товару Покупцем, якщо оплата за Товар здійснюється в спосіб, визначений п. 5.5.1. Порядку, Покупець зобов'язується відшкодувати Продавцю будь-які збитки, завдані йому у зв’язку з необґрунтованою відмовою Покупця від одержання Товару.
7. Порядок прийому та заміни товару неналежної якості. Гарантія.
 1. 7.1 Продавець гарантує відповідність Товару державним стандартам та/або технічним умовам України, що встановлюють вимоги до Товару та встановлює гарантійний термін на всі товари строком в 2 роки.
 2. 7.2 При отриманні Товару від кур’єра або представника транспортної компанії, Покупець зобов’язаний перевірити зовнішню цілісність упаковки та пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару та повноті його комплектності.
 3. 7.3 Покупець вправі повернути Товар Продавцю протягом 30 календарних днів з дати купівлі у випадку, якщо під час його приймання були виявлені наступні недоліки:
  1. 7.3.1 Некомплектності поставленого Товару;
  2. 7.3.2 Дефект або брак Товару;
 4. 7.4 Перелік недоліків Товару, визначений в п. 7.3.1., 7.3.2., цього Порядку є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає.
 5. 7.5 У випадку, якщо у Покупця виникло право на повернення Товару, він зобов’язується негайно повідомити про це Продавця.
 6. 7.6 У випадку, якщо недоліки Товару, виявлені під час приймання його Покупцем були зумовлені діями Продавця, він зобов’язується повернути Покупцю сплачені за Товар кошти в порядку та строк, визначений цими Правилами.
 7. 7.7 Повернення коштів у випадку настання обставин, визначених п. 7.6. цього Порядку здійснюється лише після отримання пошкодженого Товару Продавцем, причому вартість доставки такого Товару покладається на Продавця.
 8. 7.8 Товар не підлягає заміні, а кошти поверненню, у випадку, якщо виникнення недоліків товару було зумовлено діями третіх осіб, в т.ч. представниками транспортної компанії або діями самого Покупця. В такому випадку відшкодування збитків покладається на винну сторону.
8. Відповідальність сторін.
 1. 8.1 Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Порядку наумовах, передбаченому цим Порядком і чинним законодавством України.
 2. 8.2 У випадку обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього Порядку. Під обставинами непереборної сили для цілей цього Порядку розуміються події, що мають надзвичайний, невідворотний непередбачуваний характер, які виключають або об’єктивно перешкоджають виконанню цього Договору, настання яких Сторони не могли передбачити й запобігти розумними мірами.
 3. 8.3 Сторона, що посилається на дію обставин непереборної сили повинна завчасно повідомити іншу сторону про настання таких обставин.
 4. 8.4 Сторони докладають максимальних зусиль для вирішення будь-яких розбіжностей виключно шляхом переговорів.
9. Аутлет
 1. 9.1 Споживач має право відмовитися від договору купівлі Товару без пояснення причин. Відмова від договору здійснюється шляхом подання відповідної заявки протягом 30 днів, рахуючи з дати достаки Товару до Споживача, або з дня отримання Споживачем останньої частини реалізованого замовлення, якщо замовлення здійснюється по частинах, без пояснення причин і без витрат, за винятком витрат, зазначених у п. 5 нижче. Дане право Споживача не поширюється на Товари, що продаються через Продавець в категорії "Аутлет" в закладці https://born2be.com.ua/products/index?outlet=1 і його підкатегоріях. Споживач не має права вимагати розірвання договору щодо договору купівлі-продажу таких Товарів. Це також стосується Товарів із розділу "Аутлет" в разі, якщо такі Товари були придбані разомі з іншими Товарами.